اره نواری 180

اره نواری مدل 180در یک مدل نیمه هیدرولیک می باشد.

دستگاه فوق مدل 180 می باشد که ابعاد دستگاه نسبت به اره 220 کوچکتر بوده

و تا گرد 180 میلیمتر قابلیت برش دارد.

  • زاویه بری یکی از مزایای این دستگاه می باشد که از صفر تا 45 درجه مدرج شده است.

این دستگاه دارای برق 3 فاز می باشد. نحوه راه اندازی دستگاه بسیار ساده بوده که در منوی دفترچه راهنما کلیه نکات مربوطه توضیح داده شده است.

جهت انتخاب دندانه مناسب تیغ اره نیز ، می توانید به منوی مطالب آموزشی بخش

جدول انتخاب دندانه مناسب مراجعه کنید.