گالری فیلم

جهت مشاهده فیلمها در اندازه اصلی آیکن بزرگنمایی را که با فلش قرمز مشخص شده ، کلیک کنید:

برش لوله قطر 20 سانتی متر زاویه 45 درجه

برش لوله قطر 30 سانتی متر

برش گرد 200

برش پروفیل چهارچوب خاص

برش گرد CK 65
برش گرد آلومینیوم